Aby umożliwić zamocowanie freza w maszynie stosowane są profesjonalne uchwyty przemysłowe z wewnętrznym systemem chłodzenia. Wkładany w część chwytową freza wypychacz, zwany czasami pilotem, wsuwa się podczas wiercenia w uchwyt i otwiera zawór płytkowy, przez który chłodziwo wlewa się do wnętrza narzędzia. W zależności od typu uchwytu płyn chodzący podawany jest z małej wewnętrznej komory (uchwyty standardowe – S) lub z zewnętrznego zbiornika o pojemności ok. 0,4l (uchwyty z funkcją ciągłego podawania chłodziwa – C i U). W uchwytach standardowych komora wewnętrzna musi być zalewana każdorazowo przed wierceniem. Uchwyty z funkcją ciągłego podawania chłodziwa połączone z zewnętrznym zbiornikiem umożliwiają pracę ciągłą¸ przy jednoczesnej, ¸łatwej kontroli poziomu płynu. Uchwyty oznaczane są symbolem AMT i następującym po nim opisem, o zmiennej treści, precyzyjnie określającym typ. Wszystkie uchwyty AMT są mocowane na stożku Morse’a. Wyjątkiem są uchwyty do małych modeli wiertarek mocowanych elektromagnetycznie (PRO 30/1, PRO 35/2 i PRO H35). W modelach tych uchwyty są nakręcane na gwint 1/2” x 20 i posiadają oznaczenie AMTG-S19.

Przykład:

Uchwyt AMT3-C19. Cyfra 3 oznacza numer stożka Morse’a. Oferujemy też uchwyty ze stożkiem nr 2. Litera C oznacza uchwyt z funkcją podawania chłodziwa. W ofercie posiadamy jeszcze uchwyty standardowe oznaczane literą S, oraz uniwersalne oznaczane literą U, a przeznaczone do naszych wiertarek mocowanych elektromagnetycznie ze zintegrowanym systemem podawania chłodziwa (modele maszyn PRO 75 i PRO 110). Liczba 19 lub 32 informuje o średnicy części chwytowej freza. Frezy o średnicach do 60mm mają chwyt cylindryczny 3/4’” (ok. 19mm). Powyżej tej średnicy freza następuje zmiana rozmiaru części chwytowej na 11/4” (ok. 32mm).